BRAAD PRODUCTIERECHTEN BV

Ook voor bemiddeling en in- of verkoop van varkens- en/of fosfaatrechten zijn wij een betrouwbare partner.

Sinds 2018 zijn melkveebedrijven verplicht om over fosfaatrechten voor melkvee dat bedrijfsmatig wordt gehouden te beschikken. Dit geldt voor melk- en kalfkoeien en jongvee. Met bedrijfsmatig wordt bedoeld het melkvee dat voor gebruiks- en winstdoeleinden wordt gehouden.
Het fosfaatrechtenstelsel is een aanvulling op regelingen zoals de gebruiksnormen, de mestverwerkingsplicht en de verantwoorde groei van melkvee.

Wij helpen u graag om inzichtelijk te krijgen wat uw fosfaatruimte en beschikbare fosfaatrechten zijn. Zo weet u direct hoeveel fosfaatrechten er nodig zijn als u (extra) koeien kunt melken en of fosfaatrechten beschikbaar heeft ter overname.

Fosfaatrechten kunnen onderling worden overgedragen door middel van (ver)koop. Het afromingspercentage bij koop van fosfaatrechten is momenteel 20%.
Omdat het kopen of verkopen van fosfaatrechten geen dagelijkse bezigheid voor u is, regelen wij graag de overdracht en administratie voor u.

DSC02497-2